top of page

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) z dane pre právnické osoby v roku 2019:

1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 .

 

2. Vypočítajte si Vaše 1,0 % (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0 % (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 na jedného prijímateľa.

3. POZOR!

 

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0 % z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizáciim, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0 % (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o našej nadácií, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na našej stránke.

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

 

6. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

7. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

8. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 

POZNÁMKY

 

- Číslo účtu našej nadácie nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet nadácie prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

bottom of page