top of page

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Je možné, že Vám ho vykonal automaticky.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane , ak náhodou Vám takéto tlačivo už nezaslal.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej nadácie poukázať, ak ste v roku neboli 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.  Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 

4.  Z tohto Potvrdenia si taktiež viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

5. Potom vyplňte VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% Z DANEkde uvediete svoje identifikačné údaje, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a výšku dane, z ktorej ste túto sumu vypočítali. Identifikačné údaje Nadácie +421, prijímateľa Vašich 2% z dane sú už vo vyhlásení uvedené.

 

  • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo zašlite na našu adresu do sídla v Bratislave do 15.04.2019.

 

6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Nadácie +421.

 

 

POZNÁMKY

- Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

 

- Do kolónky ROK sa píše 2018.

- Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

- Číslo účtu našej nadácie nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet Nadácie +421 prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

bottom of page