top of page

2% Tax Donation / 2% z dane

Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% z vašej dane vybranej neziskovej organizácii. Po zaplatení celej dane sa môžete rozhodnúť, či 2% z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo ich váš daňový úrad prevedie vami určenej neziskovej organizácii. Jedným zo zaregistrovaných oprávnených prijímateľov 2% sme aj my, Nadácia + 421.

Naše identifikačné údaje:

Obchodné meno: Nadácia +421
Sídlo: Slávičie údolie 43, 811 02 Bratislava – Staré mesto
Právna forma: nadácia
IČO: 30803314

DIČ: 2022181689

IBAN - SK87 1100 0000 0026 25 10 6349
SWIFT A BIC - TATR SK BX

Sídlo Banky:

Tatra banka a.s.
Hodžovo námestie 3,
811 06 Bratislava 1
Slovakia

bottom of page